Vrste Terapija

ULTRAZVUČNA TERAPIJA

0-02-05-3cec22a4e40cf364371175466afe14599d6edbbfec1836ccba535a60d608a930_ea194bc8499791a6

U fizikalnoj terapiji koristimo mehaničke efekte infrazvuka (frekvencije do 16Hz ) i ultrazvuka (frekvencije od 16000 Hz pa naviše) , tako da po mehanizmu delovanja i terapijskom efektu spadaju u oblast mehano terapije, infrazvuk u niskofrekventnu a ultrazvuk u visokofrekventnu dubinsku mikro masažu tkiva.
Prodorna moć ultrazvuka u tkivima zavisi od izbora njegove frekvence. Nižu frekvencu (1 MHz) koristimo kada želimo dublji efekat a višu (3MHz) kada je površinski tako da se prodornost ultrazvučnih talasa kreće od 7cm do 2cm u tkivo. Kontaktna supstanca koja se koristi pri ultrazvučnoj masaži je gel koji ne ostavlja fleke na odeći i telu, bezbojan je, bez mirisa i hemijski neutralan. Pošto se ultrazvuk ne percipira pacijent za vreme aplikacije ne oseća nikakvu senzaciju osim mehaničkog pritiska težine projektora. Ukupna doza ultrazvuka direktno zavisi od inteziteza (W / cm2 ), vremena trajanja aplikacije i površine tretiranog predela.

Biološko delovanje ultrazvuka počiva na njegovom mehaničkom, toplotnom i hemijskom efektu. Mehaničko delovanje potiče od ultrazvučnih pulsacija čime se postiže posebna mikromasaža ćelija tkiva. Toplotno delovanje se manifestuje umerenim povišenjem lokalne temperature tkiva koje se tretira, u granicama prodornosti tih talasa i izražene vazodilatacije. Hemijsko delovanje se ispoljava pojačanjem oksidacionih procesa u tkivima i ubrzanju njihovog metabolizma.

Ultrazvučni aparati imaju mogućnost emisije konstantnog i impulsnog ultrazvuka. Kod impulsnog ultrazvuka izostaje termički efekat, mehanički ostaje, tako da on ima prednosti kod akutnih bolnih stanja i svežih povreda, osetljivosti na toplotu i svuda tamo gde je potebno izbeći termički efekat. Takođe impulsni ultrazvuk smanjuje povećan mišićni tonus.