Vrste Terapija

TNM (NUEROMIŠIĆNI TEJPING)

0-02-05-19af83ea830e15732496e40e4be7ff3765fa785b9fee17c94089f220dbe6964f_463e0e8ae88e42e2

Tehnika TNM se bazira na terapeutskom konceptu koji, usvajajući principe kineziologije, olakšava slobodnu pokretljivost do te mere da omogućava mišićnom sistemu da pomogne telu da se samo izleči.

TNM je tehnika koja se zasniva na prirodnom procesu izlečenja tela. Mišićima se ne pripisuje samo uloga u pokretljivosti tela, već i kontrola venske i limfne cirkulacije kao i telesne temperature. Stoga, neadekvatan rad mišića prouzrokuje različitu simptomatologiju. Tehnika TNM se bazira na terapeutskom konceptu koji, usvajajući
principe kineziologije, olakšava slobodnu pokretljivost do te mere da omogućava mišićnom sistemu da pomogne telu da se samo izleči. (biomehanički) Filozofija ovog metoda je u savršenom skladu sa idejom da »funkcija čini organ«.

Naše telo se ponaša po ustaljenom mehanizmu:
– Pokreće se u gravitacionom polju koje je podložno zakonima biofizike.
– U interakciji je sa spoljašnjom sredinom preko funkcija koje strogo kontrolišu neurofiziološki mehanizmi.
– Održava unutrašnju ravnotežu tela (homeostazu) preko funkcije samo-regulacije i samo-preoblikovanja, koja postoji u genetskom kodu čoveka.

Zbog toga se toliko pažnje poklanjalo važnosti delovanja mišića i stvorila se ideja o negovanju mišića kako bi se aktivirao prirodan proces ozdravljenja tela. Koristeći
elastičnu traku, Kenzo Kase je 1970 otkrio da je spoljašnjom potporom moguće pomoći mišićima i drugim tkivima. Upotreba Kinesio taping tehnike stvara potpuno nov
pristup u tretmanu nerava, mišića i organa. Prva primena Kinesio-Taping-a bila je na pacijentu sa problemima zglobova.
Prvih deset godina najviše su koristili ovu tehniku ortopedi, kiropraktičari, akupunkturisti, drugi sportski lekari i terapeuti. Nakon toga su je otkrili olimpijski odbojkaši u Japanu i novitet se brzo raširio i među ostalim sportistima. Danas, Kinesio-Taping su prihvatili svi sportski lekari i fizioterapeuti, sportisti u Japanu, ostalim azijatski zemljama, SAD, Evropi i Južnoj Americi, …