Vrste Terapija

TERAPIJA ISTEZANJA KIČMENOG STUBA

0-02-05-1dfce70f385df907e74d09c574d33d02b83b6c2c6da057c8c65679046f34a817_d8e24ac0444e72d6

Aparat za ekstenziju (istezanje) kičmenog stuba ili tzv.Ekstenzomat se sastoji od posebnog kreveta za koji je pričvršćen aparat  kojim se pasivno isteže kičmeni stub. Na krevetu se nalazi fiksni deo kojim se uz pomoć manžetni pričvrsti rameni pojas, koji je tokom procedure nepomičan, i mobilni deo kojim se tokom procedure isteže ostali deo tela. Ekstenzomatom se može istezati cervikalni, torakalni ili lumabalni deo kičmenog stuba.

Ekstenzomat deluje na:

1. Opuštanje muskulature (PARAVERTEBRALNE)
2. Opuštanje mekih tkiva
3. Opuštanje ligamentoznog aparata
4. Širi se intervertebralni prostor

Kod samog procesa ekstenzije pacijent može osetiti bol i u tom trenutku može pritisnuti sigurnosni taster kojim se prekida dalji nastavak procedure.