Vrste Terapija

Kinezi terapija

Kineziterapijski tretman je tretman pokretom i jako je bitan deo rehabilitacije i zajedno  sa fizikalnom terapije daje zavidne rezultate na kraju procesa oporavka.

Zašto nam je bitna kineziterapija:

1. Očuvanje normalne pokretljivosti zglobova
2. Očuvanje normalne snage mišića
3. Očuvanje normalne šeme pokreta
4. Ponovno učenje pokreta
5. Vežbanjem se očuvava dobro mentalno stanje pacijenta.

Kod primene kineziterapijskog tretmana jako je bitno da terapeut zna šta radi i da zna dobro da dozira vežbe. Prilikom forsiranja kineziterapijskih tehnika može doći do preteranog zamora kod pacijenta ili do oštećenja tek saniranog tkiva, a to niije dobro kod rehabilitacije. Tom prilikom mora se napraviti pauza u vežbanju i nakon toga kad lekar da zeleno svetlo može se nastaviti sa kineziterapijom, ali ovog puta obazrivije.

Kineziterapija predstavlja terapiju pokretom, odnosno određenim vežbama. Zavisno od toga šta je povređeno primenjuju se određene vežbe svrstane po grupama.