Vrste Terapija

DEEP OSCILATION PERSONAL FIRMA PHYSIOMED

0-02-05-c93c7b08a4ce49abea9a25540bbae48fc10c6d4346f05abbcd19bdac731406ab_6571d5158a436975

Ovim vidom terapije postižu se odlični rezultati u lečenju galaktostaze i mastitisa, kao i mastodinija kod dojilja i žena kod kojih dolazi do redukcije ili prekida dojenja.

Terapija dubokim elektrostatičkim oscilatornim poljem predstavlja revolucionarno otkriće u elektromedicinskim naukama, a nastala je kao plod višedecenijskih in vitro i in vivo istraživanja sprovedenih na preko tri hiljade humanih test entiteta. Ovaj vid terapije omogućava potpuno i bezožiljno zarastanje kako mekih tako i polutvrdih, odnosno hrskavičavih struktura, kao i koštanih struktura ubrzavanjem stavaranja kalusa na prelomnim površinama kosti. Primena dubokih tkivnih oscilacija kod osoba koje su sklone ožiljnom zarastanju dovodi do pretvaranja metbolički inaktivnog i biološki bezvrednog tkiva u funkcionalno tkivo, bez estetskog urušavanja kontinuiteta i arhitektonike tkiva, a samim tim održavanja potpune fukcionalnosti na mestu pređašnjeg oštećenja. Ova terapija predstavlja standard u našoj kući i ulazi u sastav svakog terapijskog algoritma kod pacijenata kod kojih je utvrđeno neko od gore pomenutih oštećenja tkiva.
Terapija dubokim elektrostatičkim oscilatornim poljem je svoju efikasnost i široku terapijsku primenu pokazala i kod operisanih pacijenata u ranom postoperativnom toku, kao i kod pacijenata kod kojih su neke konvencionalne fizikalne terapije kontraindikovane (maligna oboljenja, krvna oboljenja, endokrinopatije, metalni predmeti, pace maker). Pored blagotvornog delovanja na sva do sada pomenuta stanja, duboke oscilacije predstavljaju terapiju izbora u savladavanju upornih limfangioedema, to jest oštećenja venske cirkulacije sa posledičnim stvaranjem grizlica i oštećenja kako kože tako i dubljih tkiva.
Sprovođenje terapije deep oscilation personal je izuzetno prijatno i komforno za pacijenta. Oscilatorno polje deluje umirujuće, a talasi biostimulativno. Pored primene u gore navedenim indikacionim područjima, ova terapija je široku primenu našla i u oblasti estetske medicine i kozmetologije kao nehirurški face lifting i anticelulit tretman.