Vrste Terapija

HIDROTERAPIJSKI BLOK

hidro_blok

Hidroterapijski blok raspolaže bisernom kadom sa turbo džet masažerima, koji imaju 90 mlazničnih portova usmerenih pod pravim uglom ka koži pacijenta.
Biserne kade takođe poseduju kalibracione setove za potpritisak mlaznica i temperaturu vode, kao i četvoroćelijsku kupku namenjenu pacijentima sa vaskularnim oboljenjima ekstremiteta, reumatološkim oboljenjima, pacijenima sa traumatskom razvojnom patologijom i onima sa poremećajem prenosa nervnih impulsa nakon preloma i povređivanja ekstremiteta.
Ovaj tip terapije može biti primenjen i kod pacijenata sa gore navedenim indikacijama koji se zbog pridruženih kardiovaskularnih oboljenja, metalnih implantata ili opšte slabosti i malaksalosti ne mogu tretirati u hidrogalvanskim kadama.
Hidrogalvanska kada je takođe hidroelektroprocedura koja koristi moduliranu struju po tipu dijadinamske, kao i galvansku struju. Svaka terapija je podesiva i može se primeniti na samo jednom od ekstremiteta u jedinstvenom modulacionom opsegu.

Četvoro ćelijske kupke

Ručna hidromasaža – opremljeni smo i posebnim postrojenjem za podvodnu masažu, odnosno ručnu hidromasažu sa podesivim pritiskom od 0.5 do 10 bara.