Vrste Terapija

D-ACTOR TERAPIJA AKUSTIČNIM TALASIMA – TAJNA LEPOTE

beauty_photo

Akustični talasi su zvučni talasi koje karakterišu amplitude visokog pritiska u poređenju sa pritiskom u prostoriji.
Zvučni talasi koji se koriste u medicini, generišu se vantelesno i prodiru u telo bez rizika pojave lezija na koži. Zvučni talasi se prenose prema akustično-optičkom zakonu. Bilo kakva promena akustičkih osobina , kao što je gustina ili brzina talasa, dovodi do povećanja otpora na površini između tkiva (kože, ćelija masti ili mišića) i energija se oslobađa. Na ovaj način se proizvode biomehanički efekti kao što su kontrakcija limfangiona i poboljšanje propustljivosti ćelijske membrane.
Glavni cilj terapije akustičnim talasima je da podstakne zatezanje i stvaranje vezivnog tkiva kako bi se smanjio celulit i poboljšao izgled kože.